Dokument
2021-92333
Tytuł
powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.49.2021
Sprawa
Or.0050.483.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 28 lipca 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 2 sierpnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-08-02 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)