Dokument
2021-104200
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Zabytkowa Kopalnia Ignacy: rewaloryzacja budynku administracyjno – biurowego przy ul. Mościckiego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu (opracowanie wielobranżowej koncepcji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej)
Sprawa
Or.0050.497.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 9 sierpnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 11 sierpnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-08-11 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)