Dokument
2021-109443
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa monitoringu wizyjnego terenu poprzez dostawę oraz instalacje okablowania i kamer w Rybniku, dz. Boguszowice przy ul. Patriotów
Sprawa
Or.0050.521.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 sierpnia 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 24 sierpnia 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-08-24 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)