Dokument
2021-115296
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.550.2021
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 7 września 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 8 września 2021 r.
Pliki
Historia publikacji