Dokument
2021-117122
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Sprawa
Or.0050.575.2021
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 13 września 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 września 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-09-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)