Dokument
2021-121323
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 537/2021 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury Miasta Rybnika za pierwsze półrocze 2021 roku
Sprawa
Or.0050.584.2021
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.377.2020 z dnia 4 sierpnia , dnia 16 września 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 21 września 2021 r.
Pliki
Historia publikacji
2021-09-21Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-09-21Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2021-09-21 Publikacja Izabela Żmijewska (Inspektor Or)