Dokument
2021-144677
Tytuł
powołania Zespołu do opracowania programu rozwoju pieczy zastępczej w Rybniku na lata 2022-2024
Sprawa
Or.0050.687.2021
Twórca
Piotr Kuczera (Prezydent ), dnia 8 listopada 2021 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Katarzyna Paszek (Referent Or), dnia 15 listopada 2021 r.
Pliki
Historia publikacji