Dokument
2016-125216
Tytuł
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Twórca
Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III), dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Alfabetyczny wykaz usług
Opublikował
Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III), dnia 4 stycznia 2022 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2022-01-04Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor Z)
2022-01-04Wycofano Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III)
2022-01-04Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor Z)
2022-01-05Wycofano Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III)
2022-01-05Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor Z)
2023-01-04Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2023-01-04 Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)