Dokument
2017-4318
Tytuł
Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
Twórca
Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III), dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Alfabetyczny wykaz usług
Opublikował
Zuzanna Olbińska (Referent Or), dnia 28 kwietnia 2017 r.
Historia publikacji
2021-11-17 godz. 08:16Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)
2022-01-05 godz. 10:02Wycofano Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III)
2022-01-05 godz. 10:03 Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor SKZ-II)