Dokument
2017-4217
Tytuł
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (ślub konkordatowy)
Twórca
Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III), dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Alfabetyczny wykaz usług
Opublikował
Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III), dnia 10 listopada 2021 r.
Pliki
    Pliki dokumentu zostały wycofane
Historia publikacji
2021-11-10Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor Z)
2022-01-05Wycofano Sebastian Gremlik (Podinspektor Ad-III)
2022-01-05Publikacja Sebastian Gremlik (Inspektor Z)
2023-01-09Wycofano Monika Wiechoczek (Młodszy Referent Ad-III)
2023-01-09 Publikacja Monika Wiechoczek (Referent Ad-III)