Dokument
2021-178263
Tytuł
powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Sprawa
Or.0050.8.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 10 stycznia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 11 stycznia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-01-11Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)
2022-01-11Wycofano Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
2022-01-11 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or)