Dokument
2022-3193
Tytuł
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Sprawa
Or.0050.11.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 stycznia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 stycznia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji