Dokument
2022-3193
Tytuł
zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Rybnika Nr 782/2021 r. z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum im. o. Emila Drobnego w Rybniku
Sprawa
Or.0050.11.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 12 stycznia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Inspektor Or), dnia 14 stycznia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-01-14 godz. 11:34 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)