Dokument
2022-4320
Tytuł
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Miasta
Sprawa
ZP.271.5.2022
Twórca
Daniela Lampert (Sekretarz Miasta), dnia 12 stycznia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Wyniki postępowań
Opublikował
Anna Jasińska-Gmerek (Starszy Inspektor ZP), dnia 14 lutego 2022 r.
Historia publikacji