Dokument
2021-166022
Tytuł
zmiany procedury postępowania w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych w Urzędzie Miasta Rybnika oraz w jednostkach budżetowych Miasta Rybnika wprowadzonej Zarządzeniem nr 610/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 października 2019 r.
Sprawa
Or.0050.68.2022
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 14 lutego 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 15 lutego 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-02-15 godz. 08:41 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)