Dokument
2022-34283
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Budowa budynku Centrum Edukacji Artystycznej przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu i stałym wyposażeniem użytkowym
Sprawa
Or.0050.149.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 16 marca 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 17 marca 2022 r.
Pliki
Historia publikacji