Dokument
2022-21135
Tytuł
trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.168.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 23 marca 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 28 marca 2022 r.
Pliki
Historia publikacji