Dokument
2022-44266
Tytuł
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Rybnika za 2021 rok
Sprawa
Or.0050.212.2022
Twórca
Piotr Kuczera- Prezydent Miasta Rybnika, dnia 30 marca 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 1 kwietnia 2022 r.
Historia publikacji