Dokument
2022-46731
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Narkomanii na 2021 r.
Twórca
Aleksandra Nieszporek (Specjalista PS-II), dnia 30 marca 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 4 kwietnia 2022 r.
Historia publikacji
2022-04-04 godz. 08:40 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)