Dokument
2022-46843
Tytuł
zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Sprawa
Or.0050.221.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 1 kwietnia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 4 kwietnia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji