Dokument
2022-51891
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2021
Twórca
Aleksandra Nieszporek (Specjalista PS-II), dnia 8 kwietnia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 11 kwietnia 2022 r.
Historia publikacji
2022-04-11 godz. 08:01 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)