Dokument
2022-57528
Tytuł
powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania na zamówienie publiczne w trybie podstawowym bez negocjacji: Dostawa papieru kserograficznego, materiałów biurowych i sprzętu biurowego w latach 2022 - 2023
Sprawa
Or.0050.264.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 22 kwietnia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 25 kwietnia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji