Dokument
2022-64986
Tytuł
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku za 2021 rok
Sprawa
Or.0050.298.2022
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 11 maja 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 11 maja 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-05-11 godz. 13:32 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)