Dokument
2022-80544
Tytuł
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów dzielnic Miasta Rybnika
Sprawa
Or.0050.357.2022
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr Or.077.680.2021 z dnia 27 grudnia , dnia 30 maja 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor Or), dnia 31 maja 2022 r.
Pliki
Historia publikacji