Dokument
2022-202242
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49
Sprawa
PS.524.26.2022
Twórca
, dnia 24 listopada 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Honorata Sławek (Inspektor PS-I), dnia 25 listopada 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-11-25 godz. 09:00Publikacja Honorata Sławek (Inspektor Ar-II)
2022-11-25 godz. 09:45Wycofano Honorata Sławek (Inspektor PS-I)
2022-11-25 godz. 09:45 Publikacja Honorata Sławek (Inspektor Ar-II)