Dokument
2022-215716
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Sprawa
2022-215716
Twórca
, dnia 13 grudnia 2022 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Karina Krentusz (Podinspektor PS-I), dnia 13 grudnia 2022 r.
Pliki
Historia publikacji
2022-12-13 godz. 08:01 Publikacja Karina Krentusz (Inspektor PS-I)