Dokument
2023-13962
Tytuł
Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały 1016/LVII/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2022/2023
Sprawa
2023-13962
Twórca
, dnia 20 stycznia 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I), dnia 20 stycznia 2023 r.
Historia publikacji
2023-01-20 godz. 08:25Publikacja Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)
2023-01-20 godz. 08:26Wycofano Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)
2023-01-20 godz. 08:27 Publikacja Sylwia Jaroch (Główny Specjalista PS-I)