Dokument
2023-65219
Tytuł
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
Twórca
, dnia 3 kwietnia 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Strategie, plany i inne dokumenty
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 5 kwietnia 2023 r.
Historia publikacji
2023-04-05 godz. 08:37 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)