Dokument
2023-171027
Tytuł
Konsultacji społecznych uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku
Sprawa
2023-171027
Twórca
Aleksandra Dronszczyk, dnia 8 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I), dnia 8 września 2023 r.
Pliki
Historia publikacji
2023-09-08 godz. 09:31 Publikacja