Dokument
2023-170368
Tytuł
zmiany zarządzenia nr 284/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji w celu dokonania czynności odbiorowych, tj. odbiorów techniczno-cząstkowych, odbiorów technicznych-końcowych, odbiorów końcowych-dostawy, przedmiotu Zamówienia w postępowaniu pn. Zakup 20 sztuk autobusów elektrycznych zasilanych wodorem (ZP.271.78.2022)
Sprawa
OU-I.0050.433.2023
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr OU-I.077.241.2023 z dnia 6 czerwca, dnia 8 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 8 września 2023 r.
Pliki
Historia publikacji
2023-09-08 godz. 11:08 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)