Dokument
2023-168689
Tytuł
przyznania lokalu o charakterze socjalnym położonego w Rybniku
Sprawa
OU-I.0050.444.2023
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr OU-I.077.241.2023 z dnia 6 czerwca, dnia 8 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 13 września 2023 r.
Pliki
Historia publikacji
2023-09-13 godz. 13:08 Publikacja Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)