Dokument
2023-170429
Tytuł
konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku
Sprawa
OU-I.0050.432.2023
Twórca
Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnika, dnia 7 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 27 września 2023 r.
Pliki
Historia publikacji
2023-09-27 godz. 15:31Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)
2023-09-27 godz. 15:31Wycofano Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I)
2023-09-27 godz. 15:31 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)