Dokument
2023-171844
Tytuł
zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Sprawa
OU-I.0050.448.2023
Twórca
Janusz Koper - Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika działający na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Rybnika nr OU-I.077.241.2023 z dnia 6 czerwca, dnia 11 września 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Zarządzenia Prezydenta Miasta
Opublikował
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 4 października 2023 r.
Pliki
Historia publikacji
2023-10-04 godz. 15:54 Publikacja Izabela Żmijewska (Główny Specjalista OU-I)