Dokument
2023-212254
Tytuł
Konsultacje projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
Sprawa
2023-212254
Twórca
Izabela Żmijewska (Starszy Inspektor OU-I), dnia 3 listopada 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Konsultacje
Opublikował
Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS), dnia 3 listopada 2023 r.
Historia publikacji
2023-11-03 godz. 11:36 Publikacja Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)