Dokument
2017-4643
Tytuł
Wydanie zaświadczenia o zgodności lokalizacji magazynu napojów alkoholowych z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Twórca
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I), dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Alfabetyczny wykaz usług
Opublikował
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I), dnia 16 lutego 2022 r.
Historia publikacji
2022-02-16 godz. 08:20Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2022-02-16 godz. 11:17Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2022-02-16 godz. 11:18Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-01-11 godz. 12:37Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2023-01-11 godz. 12:38Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-01-11 godz. 12:37Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2023-01-11 godz. 12:38Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-11-03 godz. 11:37Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-11-03 godz. 11:37 Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)