Dokument
2017-4642
Tytuł
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika.
Twórca
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I), dnia r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Alfabetyczny wykaz usług
Opublikował
Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I), dnia 16 lutego 2022 r.
Historia publikacji
2022-02-16 godz. 08:21Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2022-02-16 godz. 11:18Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2022-02-16 godz. 11:18Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-01-11 godz. 12:27Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor Ad-I)
2023-01-11 godz. 12:28Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-11-03 godz. 11:39Wycofano Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)
2023-11-03 godz. 11:39 Publikacja Łukasz Kiełb (Starszy Inspektor TE-I)