Dokument
2023-221989
Tytuł
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (40 miejsc)
Sprawa
2023-221989
Twórca
Izabela Dzierżęga, dnia 16 listopada 2023 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Tryb konkursowy
Opublikował
Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I), dnia 16 listopada 2023 r.
Historia publikacji
2023-11-16 godz. 11:10 Publikacja Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I)