Dokument
2024-97364
Tytuł
Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26 kwietnia 2024 r. dotyczącego instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oznaczonej RYB7111A zlokalizowanej przy ul. Wrębowej 19a - 19d w Rybniku.
Sprawa
GM-II.6222.71.2024
Twórca
Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II), dnia 15 maja 2024 r.
Podmiot publikujący
Urząd Miasta Rybnika
Strona
Ogłoszenia urzędowe
Opublikował
Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II), dnia 15 maja 2024 r.
Historia publikacji
2024-05-15 godz. 10:11 Publikacja Katarzyna Froncek (Podinspektor GM-II)