W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
- pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Informacja o unieważnieniu postępowania na zadania 1 i 2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10
Pokaż
- zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10
Pokaż
- regulamin.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-10
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-10
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-09
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-09
Pokaż
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-09
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju z dnia 29.11.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - Ogłoszenie mieszkań do remontu.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - Zakres remontu ul. Piownik 9_8.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do remontu - Zakres remontu ul. Gen. Andersa 18a_2.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia - Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia - Załącznik 1 - zakres prac ul. Hetmańska 7b_6.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
Ogłoszenie mieszkań do zasiedlenia - Załącznik 2 - zakres prac ul. Hetmańska 7b_11.pdf
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2019-12-09
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09
Pokaż
- pismo radnego 2
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09
Pokaż
- odpowiedź 2
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-09
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-06
Pokaż
Informacja o wyborze oferty - Zakup wraz z montażem 3 syren elektronicznych - Informacja o wyborze oferty.rtf
Opublikował: Andrzej Potyra (Podinspektor Z-I) dnia 2019-12-06
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu z dnia 18.11.2.019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Protokół z posiedzenia Komisji Komisji Ochrony Powietrza, Ekologii i Przemysłu w dniu 25.11.2019 r.
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06
Pokaż
- pismo radnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06
Pokaż
- odpowiedź
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2019-12-06
Pokaż
- KluczPub_Oferta_PostepowanieID_081fe794-f27f-4120-9660-588b0ed7937c.asc
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- JEDZ w formacie xml
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Załącznik do SIWZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych miasta Rybnika - Ogłoszenie o zamówieniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Zarządzenie.rtf
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2019-12-06
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Projekt Uchwały.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Załącznik do Zarządzenia.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Projekt Uchwały.pdf
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2019-12-05
Pokaż
- Zarządzenie.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2019-12-05
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5575625 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)