W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
2020-25954 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25935 Formularz zgłoszeniowy na członka komisji.pdf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-18543 Cennika za wywóz odpadów oraz nowego harmonogramem wywozu
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25721 ZWR_Opracowanie wielobranżowej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa hospicjum stacjonarnego przy ul. Barbórki w Rybniku wraz z zagospodarowaniem terenu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-24613 Odpowiedzi na pytania.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-24696 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25666 Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Przed Hałasem dla Miasta Rybnika w okresie 2017-2019 roku
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25504 Informacja prezydenta miasta o ważniejszych oficjalnych spotkaniach w okresie od 31 stycznia do 20 lutego 2020 r.
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-22288 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Gospodarki Komunalnej
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25253 Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie przedsięwzięcia PKN Orlen S.A.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-22094 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Komunikacji, Referacie Praw Jazdy
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-20239 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-02-21
Pokaż
2020-25438 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-22138 Podinspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-22204 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Mienia, Referacie Gospodarki Nieruchomościami
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-02-20
Pokaż
2018-122259 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-16739 przyznania lokalu położonego w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-21001 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-20962 udzielenia Stowarzyszeniu „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” z siedzibą w Rybniku, ul. Plac Teatralny 1, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-19759 udzielenia Polskiemu Związkowi Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 6/4, dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego w 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-23586 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Budowa łącznika ulic Golejowska-Kuźnicka wraz z parkingiem w Rybniku – Etap I
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-24898 IV kwartał 2019 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Samodzielny Referent Fn) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-24733 Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-24655 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-24652 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-19854 Dotacji na działalność KOS Promyk
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
P2020.34514 Oferta Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie
Opublikował: Michał Adamik (Inspektor PS-I) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-18607 Przebudowy ulicy Rudzkiej na odcinku od budynku nr 141 do ulicy Piastowskiej w Rybniku (etap II)
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-15184 Nagrody za wykonanie telefonu ratującego życie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-15152 Przesunięcia znaku przy nowo wybudowanym węźle Gotartowickim
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-16299 Naprawy drogi przy ul. Działkowców
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-20
Pokaż
2020-21289 Szkoła Podstawowa nr 36, dz. Boguszowice Stare - budowa instalacji hydrantowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-20980 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-14423 SP 36_instalacja hydrantowa materiały do przetargu.zip
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24349 Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_14.02
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24344 Oświadczenie majątkowe Beata Paulus_15.01
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24341 Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_14.02
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24333 Oświadczenie majątkowe Grażyna Śmigowska_15.01
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-21816 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-21831 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24036 Zbiorcza informacja na temat petycji rozpatrzonych przez Radę Miasta w 2019 roku
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-24047 Oświadczenie majątkowe Elżbieta Matusiak
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23944 2020-01-14 bo slaskie-spotkania-plakat.pdf
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23972 Ogłoszenie wyników konkursu ofert na wykonanie zadania związanego z usuwaniem z dróg na terenie miasta Rybnika pojazdów o dmc do 3,5t.
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2020-02-19
Pokaż
P2020.35924 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23927 Oświadczenie majątkowe Sebastian Witek
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23905 Wycinki drzewa
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23895 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-02-19
Pokaż
2019-28905 Odnowienia linii parkingowych
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-19
Pokaż
2020-23748 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-02-19
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5882207 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)