W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
2020-10066 zmiany zarządzenia nr 146/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Opiniowania Lokalizacji Tablic Reklamowych i Informacyjnych oraz ustalenia sposobu postępowania z wnioskami w przedmiocie umieszczania tablic reklamowych i informacyjnych na obszarze Miasta
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-151269
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-151270
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-151264
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-151276
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-151281
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-158049
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-22172
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-10398 zarządzenia nr 709/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów gminnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-22074 Dzikich wysypisk śmieci
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-22070 Opłaty za korzystanie z obiektów na terenie "Grzybówki"
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-15120 Statystyki dot. udziału radnych w pracach komisji i sesjach Rady Miasta
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-17
Pokaż
2020-21369
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-02-17
Pokaż
2019-103208 Remontu nawierzchni na ul. Kochanowskiego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-17393 Uszkodzonego chodnika na ul. Kolejowej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21822
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21824
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-02-14
Pokaż
P2020.32419
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
P2020.32429
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-16870 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Rybnika Programu „Duża Rodzina”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-15030 Statystyki dot. udziału radnych w pracach komisji i sesjach Rady Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21637 Montażu ekranów na ul. Gotartowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21631 Sygnalizacji świetlnej na ul. Gotartowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21626 Spotkań Prezydenta Miasta z radami dzielnic Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-20737
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-02-14
Pokaż
P2020.31869
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-21514 Publikacja ogłoszeń w prasie lokalnej o zasięgu co najmniej powiatowym, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu, wydawanej drukiem, o łącznej szacunkowej powierzchni wynoszącej maksymalnie 6000 cm2.
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-02-14
Pokaż
2020-14963 Udrożnienia sieci kanalizacyjnej - ul. św. Maksymiliana
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-14971 Naprawy nawierzchni chodnika - ul. Podmiejska
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-19270 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-19236 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 116/VIII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-14567 Doradcy energetycznego działającego w terenie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-21380
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-15167 Listu intencyjnego do rodziny Adama Fudalego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-20551 Wyniki naboru - Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Górnictwa w Wydziale Ekologii
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-21310 Powołania spółki celowej do odbioru odpadów z terenu miasta Rybnika
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-21083 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 259/XVI/2019 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-21093 Konsultacje projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 258/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-21097 Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-14802
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-18116
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-12125
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-19443
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-14196
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-18320
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-14020
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-13968
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-13994
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-8486
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
2020-4197
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-02-13
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 5866901 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)