W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2020-95483 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy miejskiego parkingu wielopoziomowego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-95472 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy ul. Cegielnianej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-98922 Likwidacji dziur i wgłębień w drodze łącznika pomiędzy ul. Daszyńskiego a Wisławy Szymborskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101472 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101455 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101491 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101179 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101245 Dojazdu do posesji
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97357 Naprawy rampy
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100696 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100871 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-94014 wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100204 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97532 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97515 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97517 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97510 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97473 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-89143 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-95893 ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100580 2020 r. (czerwiec) - podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-98045 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100565 Dotychczas zarejestrowane projekty na najbliższą naradę koordynacyjną
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100470 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100466 Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-95478 Ustawienia ławek przed Urzędem Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100212 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-74735 Częściowa ocena Programu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-11
Pokaż
2019-155396 harmonogram aktualizacja (11.08)
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-94774 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100002 korekta 29.07.2020 (1)
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-95654 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99755 Bilans skonsolidowany
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99626 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OS-RG.7440.2.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-59357 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Popielów
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-97027 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99494 Mapa sytuacyjna z zakresem opracowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99364 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-71135 Wytyczne w zakresie danych do operatów wodno-prawnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-87658 Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw LED
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99358 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6595d03d-287f-4093-9ca7-387b663f8d4a
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99357 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-95563 espd-request
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-92377 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99342 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-98303 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej i Rudzkiej (Arkusz 1.1)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-99074 Obsługi i utrzymania drogi Pszczyna - Racibórz
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-99025 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98568 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97599 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97527 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97525 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rybnicka 20/1
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97519 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Pawła Cierpioła 4a/3
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97511 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98312 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-15)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98306 Formularz uwagi
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98305 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-15)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98336 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98331 Formularz uwagi - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98326 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej, Wypoczynkowej (Arkusz 1.1) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98327 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98345 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-13)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98350 Formularz uwagi
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98340 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Komunalnej (Arkusz 1.1)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98342 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-13)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98321 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-12) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98317 Formularz uwagi drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98309 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Frontowej, Zygmunta Starego, Jana Onufrego Zagłoby Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby (Arkusz 1.1) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98310 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-12) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98137 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98194 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-06
Pokaż
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_d6debb77-0ef3-4e6d-80a5-57fae39c7937
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98540 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-80434 dokumentacja OPP Przygoda _ załączniki
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97047 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97031 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2019/258423 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032_D w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97175 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne:Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-92690 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
P2020.18762 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2348 Rybnik Popielów w Rybniku, przy ul. Konarskiego 6a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2019/235327 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D w Rybniku, przy ul. Szulika 7
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98074 ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika. 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego linii Rybnik - Żory do km 34+700
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98071 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jaźwiec” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98095 Ustawienia tablic na ul. Włościańskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98090 Skrzyżowania ulic Skośnej i Rybnej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97458 zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-94614 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-97802 Zmiana wzoru umowy
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-95447 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-95431 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Spraw Mieszkaniowych
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-96436 Wykaz dotacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-96238 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-05
Pokaż
P2020.155447 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8A
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-05
Pokaż
P2020.155446 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger, ul. Grunwaldzka 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-93713 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.155452 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec, ul. Różańskiego 14A
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95858 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95880 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96859 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95626 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Referacie Ochrony Informacji Niejawnych
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153131 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1514 F w Rybniku, przy l. Sportowa 109
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96933 2020
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153125 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153140 Zgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96633 zakończenie postępowania odszkodowawczego - nieruchomość ozn. jako działka 785/12
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Starszy Inspektor M-I) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-92081 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96775 Zawiadomienie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania nieruchomości ozn. jako działka 1969/66 - ul. Niewiadomska
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-82489 Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92997 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-94443 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-94455 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96470
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95856 zmiany zarządzenia nr 328/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95982 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95579 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92460 Wycinki dzikiej wiśni przy ul. Bratków
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96069 Informatyk
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96051 Inspektor
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96350 korekta 29.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92131 Młodszy Referent
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-54710 DRUK INTERPELACJI/ZAPYTANIA
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95937 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95925 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96167 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96166 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-64187 Zinwentaryzowany obszar zlewni
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-88765 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-93663 Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk”
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-77272 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95481 Umiejscowienia ekranów dźwiękochłonnych w obrębie ul. Leszczyńskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-88144 Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-54289 Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" działanie w Rybniku, nr działania 2-2019/016869-021194, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95651 lokalizacja nasadzeń
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95287 dokumentacja fotograficzna (wiązar)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95772 paleta
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-94770 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95804 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-92455 Remontu kapliczki św. Floriana
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-90436 Naprawy przydrożnego krzyża
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93084 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 30a/4
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93067 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93059 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-92799 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2019-170137 zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-92456 Przekazania komputerów na potrzeby rady dzielnicy
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-89584 Usunięcia drzewa
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88116 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88113 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88115 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88114 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88112 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87980 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87979 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87959 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87958 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88653 Problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Budowalnych-Chabrowa-Dąbrówki
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-89570 Wycięcia drzewa przy ul. Żorskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-89580 Naprawy ul. Brzeziny Miejskie
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-95232 Przyznanie statusu strony - postępowanie odszkodowawcze ul. Niewiadomska działka 815/90
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87957 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88654 Zaległości z tytułu przejazdów bez biletów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94881 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_549910e2-836a-4684-a064-ae17238e91fc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94880 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92955 przedmiar
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-91749 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-91746 Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94192 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87918 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87917 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87916 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87915 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87896 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92568 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87895 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87846 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87845 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87843 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92544 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92607 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92540 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-93885 Informacja o wyborze najkorzysntiejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92000 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94198 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-94199 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-91315 uchylenia zarządzenia nr 90/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-90472 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93818 korekta 17.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93772
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93534 Obwieszczenie RDOŚ "Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska"
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-90493 powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90690 zmiany zarządzenia nr 345/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90711 zmiany zarządzenia nr 346/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90718 zmiany zarządzenia nr 347/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90721 zmiany zarządzenia nr 348/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91764 Rysunek detal okapu dachowego
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90996 Rysunek lokalizacja drzew do przesadzenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91302 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92756 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92791 II kwartał 2020 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91953 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-88926 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-88947 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92738 Informacja o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90084 Informacja o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91497 powołanie nowych stron w postępowaniu odszkodowawczym za działkę 1969/66
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-24
Pokaż
2020-91430 wyznaczenie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu odszkodowawczym za działkę 1969/66
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-24
Pokaż
2020-64105 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-24
Pokaż
2020-92475 Trzpienia w nawierzchni drogi
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-24
Pokaż
2020-90055 Przebudowy ulicy Pełczyńskiego oraz ulicy Ujejskiego
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-24
Pokaż
2020-91595 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-77388 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-81957 zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Rybniku do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91938 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91342 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91711 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-75652 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Opublikował: Edyta Kania (Inspektor M-I) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-92017 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91987 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-62820 wprowadzenia Regulaminu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-83430 wprowadzenia Instrukcji dochodzenia niepodatkowych należności budżetowych w oświatowych jednostkach budżetowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91251 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-86206 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-86250 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-84892 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-83410 Wyremontowania fragmentu ulicy Jesiennej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91339 Formularz uwagi - drugie wyłożenie
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91334 Prognoza oddziaływania na środowisko - drugie wyłożenie
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91325 Projekt tekstu planu miejscowego - drugie wyłożenie
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91295 Projekt rysunku planu miejscowego - drugie wyłożenie
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-23
Pokaż
2020-91589 Klucz publiczny
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91585 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91569 Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87498 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87497 Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87842 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.27.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87622 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.5.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87621 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.42.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87620 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.31.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87619 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.36.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87617 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.15.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87616 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.34.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87615 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.35.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87614 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.10.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91536 Dowody osobiste - klauzula informacyjna
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91537 Ewidencja Ludności - klauzula informacyjna
Opublikował: Beata Paulus (Starszy Specjalista SO-I) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87613 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.38.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-88178 powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-90984 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91297 Informacja dla Wykonawców #5.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91298 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #10.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-90871 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-91050 Projekt uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87510 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.14.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87989 Wykonania drogi pomiędzy ul. Łączną i Góreckiego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-83416 Udrożnienia rowów - ul. Sygnały
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87604 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2019
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-87605 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.29.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-86184 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Ewa Skorol (Inspektor M-II) dnia 2020-07-22
Pokaż
2020-90189 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87606 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.18.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87607 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.30.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87608 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.9.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87609 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87610 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87024 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87612 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-87611 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-90574 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-90489 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-88766 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-84289 zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-84224 zbycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-82367 zamiany nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-90779 Lista tematów na 22
Opublikował: Iwona Wojtacha (Inspektor G-II) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-88885 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-21
Pokaż
2020-90384 Obwieszczenie Ministra Rozwoju DLI-III.7621.27.2020.NT.2 w sprawie "Przebudowy ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta Rybnika dla etapu II-IV, km 5+303,23 - 8+152,76, klasa drogi G w Rybniku"
Opublikował: Joanna Lasota-Remiorz (Inspektor D-I) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-87681 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-89066 Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-88814 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-90121 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-90122 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-90118 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-90116 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-87096 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-87416 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-87444 Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-79928 wytycznych co do sposobu wykonywania uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-90026 Zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-07-20
Pokaż
P2020.149319 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-20
Pokaż
P2020.149323 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-20
Pokaż
P2020.149325 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-20
Pokaż
P2020.149328 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-89852 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-89810 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-20
Pokaż
2020-89455 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-89456 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-64667 Dzikiego wysypiska śmieci przy obiekcie MOSiR w Niedobczycach
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-83431 Zmiana nawierzchni placu zabaw przy ul. Strażackiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-54148 Wymiana wiaty autobusowej na ul Okulickiego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-57822 zmiany zarządzenia nr 292/2017 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zasad planowania budżetowego, ewidencji planów finansowych, kontroli dokumentów i sprawozdawczości budżetowej oświatowych jednostek budżetowych (OJB)
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-17
Pokaż
2020-88129 zmiany Zarządzenia nr 730/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie podziału zadań związanych z eksploatacją aplikacji Źródło w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-88741 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-80348 obciążenia nieruchomości gminnej służebnością
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
P2020.147959 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT22105_Rybnik_West w Rybniku, przy ul. ul. Kilińskiego 22
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-69416 powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-85522 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-83740 zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-87342 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-16
Pokaż
2020-88626 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Rybnika"
Opublikował: Jacek Chołuj (Główny Specjalista In-I) dnia 2020-07-16
Pokaż
P2020.146642 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-15
Pokaż
2020-81794 zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-15
Pokaż
2020-87535 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja sieci Urzędu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-15
Pokaż
2020-81970 2473_Osnowa_pozioma_6.125.25
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-15
Pokaż
2020-82287 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar dzielnicy Zamysłów (MPZP 29-2)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-15
Pokaż
2020-86091 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-07-15
Pokaż
P2020.144696 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-86571 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-79706 Sieci kanalizacyjnej w dzielnicach: Chwałęcice, Stodoły, Grabownia
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87649 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87564 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87275 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87319 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2020-30.06.2020
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87207 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87206 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87200 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-75531 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-81168 Wzór harmonogramu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-80124 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-85149 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-82423 Zalewania posesji na ul. Zebrzydowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87142 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87037 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87049 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87034 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #9.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87033 Informacja dla Wykonawców #4.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-84165 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-86751 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-86744 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami - II tura
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-82425 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Niedobczyckiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-83406 Wody deszczowej na ul. Gotartowickie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-83423 Zamontowania lustra - ul. Ziemska
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-79048 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych nr 1-70 wraz z funkcjami
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-80204 Krytego lodowiska w kompleksie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Ruda”
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-79710 Zniesienia ograniczeń dot. działalności gastronomicznej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-86102 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-86101 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-79213 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-83503 Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-83773 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-84380 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-84128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-85563 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 dotyczące inwestycji na wniosek BEST-EKO Sp. z o.o.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-85485 korekta 03.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85481 korekta 26.06.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85050 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-84216 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85250 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85229 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85068 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
P2020.138152 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E, ul. Cegielniana 14
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-83909 zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-83504 Podinspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-84640 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-84639 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-78895 Wzór_harmonogramu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-65772 dokumentacja
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-77444 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-79555 RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dzielnica Meksyk; adaptacja pomieszczeń na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-81769 przyznania dodatkowych dotacji z budżetu Miasta w 2020 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla jednostek OSP Miasta Rybnika.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-81741 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-69871 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-84282 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-84294 2020.07.08
Opublikował: Iwona Wojtacha (Inspektor G-II) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-68010 konsultacji projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego na Zbiornikach Technologicznych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Rybnikaał Elektrownia Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-69004 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej) z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej kategorii drogi wojewódzkiej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-79398 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-83586 rysunek
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-83722 Odpowiedź na pytanie
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-83748 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-77512 Remontu ul. Gotartowickiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-83393 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-06
Pokaż
2019-95288 Informacja dla Przedsiębiorców - pomoc publiczna (zmiany od 16 lipca br.)
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-16275 Informacja dla użytkowników wieczystych-aktualizacja
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-07-06
Pokaż
2020-82971 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-82868 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-82863 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #8
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-74072 powołania Zespołu zadaniowego do spraw aktualizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-74282 Wykaz-sprzedaż bezprzetargowa
Opublikował: Aneta Adamczyk (Zastępca Naczelnika Wydziału M-II) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-78262 powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-71389 zmiany zarządzenia nr 164/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-03
Pokaż
2020-75721 Zlecenia wykoszenia pasa zieleni wzdłuż ul. Chwałowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
P2020.137459 Protokół
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-60033 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-77396 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-77218 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-80012 Protokół nr XXIV z sesji Rady Miasta z dnia 2020-06-25
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-27454 zmiany składu osobowego Rybnickiej Rady Kobiet
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-76069 powołania osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81690 użyczenia Stowarzyszeniu „17-tka” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 17b/2 lokalu użytkowego przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-80878 naboru kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Rybnikuw wyborach uzupełniających na kadencję 2020 - 2023
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81584 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81846 Odpowiedzi na pytania #2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81988 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #2
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82056 2473_Osnowa_Wysokościowa
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82049 2473_Osnowa_pozioma_6.128.25
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82044 2473_Osnowa_pozioma_6.127.26
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82032 2473_Osnowa_pozioma_6.127.25
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82023 2473_Osnowa_pozioma_6.126.26
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82009 2473_Osnowa_pozioma_6.126.25
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-82004 2473_Osnowa_pozioma_6.126.24
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81982 2473_Osnowa_pozioma_6.125.26
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81952 2473_Osnowa_pozioma_6.125.24
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81941 2473_Osnowa_pozioma_6.124.26
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-81861 2473_Osnowa_pozioma_6.124.25
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69172 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-67912 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-67842 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69001 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-70337 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-33174 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-61821 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-73083 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-55728 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69868 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69517 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69397 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-74629 Projekt uchwały
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-72607 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69691 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-69685 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-02
Pokaż
2020-76831 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-81307 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-81278 dokumentacja przetargowa
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-80967 Lista osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach uzupełniających
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-81305 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-01
Pokaż
2015-41247 Oświadczenia składane przez kandydata
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-75722 Podania kosztów utrzymania fontanny przed bazyliką i na Placu Wolności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-80891 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-69558 Punktu wstępnego przebadania w kierunku COVID
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-81323 Sprawozdanie Zespołu ds. Konsultacji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-80532 zmieniające zarządzenie nr 757/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-01
Pokaż
2020-80517 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-81040 Decyzja o wypłacie odszkodowania za działkę nr 2919/164 - przebudowa mostu na ulicy Trzech Krzyży w Rybniku
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-79157 Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80119 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80997 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2020 r
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80990 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-42974 Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2020 r.
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80966 Klucz publiczny
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-74523 prac nad budżetem Miasta Rybnika na 2021 rok i wieloletnią prognozą finansową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80964 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-67847 wprowadzenia karty realizacji zadania
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-78394 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-78391 Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektów mostowych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-41644 dokumentacja przetargowa.7z
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80484 Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-06-30
Pokaż
2020-80087 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-06-29
Pokaż
2020-78392 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych nr 1-70 wraz z funkcjami
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-79318 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-74951 Sygnalizacji świetlnej przy przejściach dla pieszych
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-74922 Możliwości inwestycyjnych wzdłuż odcinka drogi Racibórz-Pszczyna
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-79679 korekta 09.06.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-79666 Klucz publiczny
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-79659 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-35032 Stan obecny sieci_rozmieszczenie gniazd sieci komputerowej w budynku UM Rybnikapdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-75661 Program funkcjonalno-użytkowy
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-44857 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-44856 Modernizacja sieci Urzędu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-79504 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-69301 zmiany Zarządzenia 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-62264 powołania Zespołu Zadaniowego dla projektu pod nazwą „Rybnik 360 Deep Demonstration" finansowanego przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w ramach programu Horyzont 2020
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-26
Pokaż
2020-76885 uchylenia zarządzenia nr 37/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2020 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-78960 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-77381 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-78824 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-79079 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-78936 Odpowiedzi na pytania #5
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-78975 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #7
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-75723 Zabudowy lustra przy ul. Kupieckiej 17
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-78963 Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 15 czerwca 2020
Opublikował: Joanna Lasota-Remiorz (Inspektor D-I) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-56237 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o wydaniu decyzji nr 355/6740/2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa ulicy Morwowej w Rybniku wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i przebudową sieci kablowych energetycznych nN, teletechnicznych i hydrantów”.
Opublikował: Robert Górski (Inspektor Ar-II) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-76551 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-77404 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-77411 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-72475 Rozbudowy ścieżek rowerowych
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-06-25
Pokaż
2020-35510 Oficjalne spotkania z udziałem Prezydenta Rybnika w okresie od 21 lutego do 12 marca 2020 r.
Opublikował: Lucyna Tyl (Inspektor BP) dnia 2020-06-25
Pokaż
P2020.76579 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1020A w Rybniku, przy ul. Dworek 38
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.16592 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej ATEM Polska Sp. z o.o. Nr BT 20328 w Rybniku, przy ul. Sportowej 109
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2019/249666 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1001 F w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2019/235333 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. Nr RYB1515 A w Rybniku, przy ul. Zebrzydowickiej
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2019/214016 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1043 B w Rybniku, przy ul. Borki 37a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2020-76426 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-06-24
Pokaż
2020-78306 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OS-RG.7440.2.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.90562 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2246 Rybnik Zachód w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej 15a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.93743 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2261 operatora Orange Polska S.A. Rybnik Teatr w Rybniku, przy ul. Saint Vallier 1
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.93741 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2264 operatora Orange Polska S.A. w Rybniku, przy ul. Kadłubka 37
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2020-75520 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.93921 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. RYB1017 E w Rybniku, przy ul. Budowlanych 61a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
2020-78058 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-06-24
Pokaż
P2020.93925 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1017 E w Rybniku, przy ul. 1 -go Maja 26
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-06-24
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6577304 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)