W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

Wyszukiwanie zaawansowane
 
Rejestr
Nazwa dokumentu
2020-40869 Dostosowania działań realizowanych przez organizacje pozarządowe, które wygrały konkursy ogłoszone przez Urząd Miasta w Rybniku
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-27
Pokaż
2020-41840 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa środków czystości i akcesoriów do sprzątania
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-27
Pokaż
2020-41733 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa dostępu do elektronicznej informacji prawnej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-27
Pokaż
2020-41602 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-27
Pokaż
2020-42322 Informacja nt. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-27
Pokaż
2020-41493 Odpowiedzi na pytania.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41531 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-42387 skany map projektowych.zip
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-36663 użyczenia Związkowi Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-36653 użyczenia Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Rybniku, lokalu użytkowego przy ul. J.F. Białych 7 w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-39316 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-42365 tematy złożonych projektów.rtf
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41507 Informacja dla Wykonawców 2.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41514 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2..doc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41488 Informacja dla Wykonawców.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41490 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-42225 oświadczenie majątkowe Wojciech Świerkosz
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-42188 oświadczenie majątkowe Jacek Hawel
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41385 zaproszenie.rtf
Opublikował: Elżbieta Dublewska (Inspektor PS-I) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-42067 oświadczenie majątkowe Sylwia Obońska
Opublikował: Anita Zynek (Referent IOD) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41103 ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41447 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Modernizacja zabytkowego pawilonu Rafał dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne - roboty budowlane dostosowujące pomieszczenie do zabudowy wymiennika ciepła oraz stropodach betonowy do zabudowy zewnętrznych jednostek klimatyzacyjnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41338 częściowego podziału rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41846 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41838 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-03-26
Pokaż
2020-41122 wprowadzenia zmian w ustalonym rozkładzie czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Rybnika w celu przeciwdziałania COVID-19
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-41726 Premii i nagród za 2019
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-41584 Informacja dla Wykonawców 2.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-41585 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.doc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-33680 Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-39997 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-03-25
Pokaż
2020-39985 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika dotyczące Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-03-25
Pokaż
2019-28905 Odnowienia linii parkingowych
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-21631 Sygnalizacji świetlnej na ul. Gotartowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-37408 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-39820 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.doc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-03-24
Pokaż
Komunikat dotyczący pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Opublikował: Łukasz Kiełb (Inspektor Ad-I) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-18320 Uchwała.pdf
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-40792 Wniosku kredytowego do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-40788 Wsparcia dla rybnickich przedsiębiorców
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-40784 Miejskiego pustostanu - budynku "starego przedszkola"
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-24
Pokaż
2020-39458 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-39597 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-39578 udzielenia dotacji na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-31727 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-35410 Inwestycji w sieć wodociągową oraz kanalizacyjną
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-34744 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-37824 odwołania otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-40265 Informacja Prezydenta Miasta Rybnika w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek PKN ORLEN S.A.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-03-23
Pokaż
2020-40172 Wprowadzenia pakietu przejściowego dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta Rybnik
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-03-23
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6011294 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstu Przemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorska Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwania Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treści Nowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treści Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 Dodano Nowak Marek (Główny specjalista Inf-I)