W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
P2020.144696 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 50262 RYBNIK T932 w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87989 Wykonania drogi pomiędzy ul. Łączną i Góreckiego
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-86571 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-79706 Sieci kanalizacyjnej w dzielnicach: Chwałęcice, Stodoły, Grabownia
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87649 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87564 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87275 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-14
Pokaż
2020-87319 STATYSTYKA ZDAWALNOŚCI OSK 01.01.2020-30.06.2020
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87207 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87206 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87200 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-75531 Dokumentacja przetargowa
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-81168 Wzór harmonogramu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-80124 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-85149 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-82423 Zalewania posesji na ul. Zebrzydowickiej
Opublikował: Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87142 Ogłoszenie mieszkań do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87037 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87049 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87034 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #9.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-87033 Informacja dla Wykonawców #4.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-13
Pokaż
2020-84165 Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Opublikował: Lidia Wrzosek (Starszy Inspektor K) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-86751 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-86744 Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami - II tura
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-82425 Naprawy nawierzchni asfaltowej na ul. Niedobczyckiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-83406 Wody deszczowej na ul. Gotartowickie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-83423 Zamontowania lustra - ul. Ziemska
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-79048 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych nr 1-70 wraz z funkcjami
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-80204 Krytego lodowiska w kompleksie Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Ruda”
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-10
Pokaż
2020-79710 Zniesienia ograniczeń dot. działalności gastronomicznej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-86102 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-86101 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-79213 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-83503 Zakup i dostawa Firewall Miejskiej Sieci Szerokopasmowej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-83773 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-64667 Dzikiego wysypiska śmieci przy obiekcie MOSiR w Niedobczycach
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-84380 odstąpienia od procedur określonych w Regulaminie postępowania w sprawach o zamówienie publiczne przy udzielaniu zamówienia publicznego na nadanie i aktualizację ratingu krajowego i międzynarodowego Miastu Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-84128 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-85563 Zawiadomienie Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego o znaku OŚ.6220.7.2020 dotyczące inwestycji na wniosek BEST-EKO Sp. z o.o.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-07-09
Pokaż
2020-85485 korekta 03.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85481 korekta 26.06.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85050 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-84216 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85250 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85229 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Abrahamczyk (Inspektor Z-I) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-85068 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-08
Pokaż
P2020.138152 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o. o. Nr RYB1002_E, ul. Cegielniana 14
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-83909 zarządzenia nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-07-08
Pokaż
2020-83504 Podinspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-07-07
Pokaż
2020-84640 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-07
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6494224 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)