W celu odszukania dokumentu opublikowanego w serwisie mają Państwo do dyspozycji trzy metody: wyszukanie słów w pliku (treści dokumentu), po numerze dokumentu lub numerze sprawy.

W przypadku wyszukania słów w pliku dokumentu, zostanie wyświetlony wykaz dokumentów zawierających wszystkie podane słowa. Słowa oddzielone spacją będą zawarte w wyszukanym pliku, mogą jednak wystąpić w dowolnej kolejności.

W celu zapewnienia szybkości działania wykaz zawiera tylko 50 pozycji, a dokumenty są ułożone w zależności od daty ich publikacji. Jeżeli na wykazie spodziewają się Państwo znaleźć starsze dokumenty prosimy po szukanych słowach wpisać frazę „dnia” i po spacji podać datę w formacie RRRR-MM-DD (np. fraza „uchwała rady miasta dnia 2005-01-01”  wyszuka pliki zawierające słowa „uchwała”, „rada” i „miasta” , które powstały 1 stycznia 2005 r. i wcześniej).

 
Rejestr
Nazwa dokumentu Szczegóły
2020-117028 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
2020-116908 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
2020-116899 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
KluczPub_Oferta_PostepowanieID_bf467739-e848-4d93-b464-bd43fb3d3d09
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
2020-114756 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
2020-115522 Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-18
Pokaż
2020-89580 Naprawy ul. Brzeziny Miejskie
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116109 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113119 konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115845 Konsultacje projektu uchwały w sprawie powierzenia Hossa Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku zadań własnych Miasta Rybnika z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115844 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115843 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116521 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113305 zbycia nieruchomości zabudowanej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116603 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-114261 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-114608 Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115755 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-112027 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115036 zmiany zarządzenia nr 456/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 14 września 2020 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-115527 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-110262 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-91694 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113958 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116194 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-109563 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-106458 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-106206 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-105986 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-107641 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-109108 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-110072 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-107820 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-100599 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-103593 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2019-84675 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-79881 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-86672 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-67265 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-87065 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113471 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113802 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-103518 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-84464 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-95152 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-95485 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-95628 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-57345 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-109669 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-99784 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-105286 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-103903 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-104992 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113354 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-102076 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-96934 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-99829 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-113489 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-114528 Projekt uchwały
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-76387 Uzasadnienie
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116143 Formularz uwagi
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116136 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116112 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-116093 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-17
Pokaż
2020-112914 zmiany „Wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie Obrony Cywilnej na terenie Miasta Rybnik” wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 237/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 16 maja 2014 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-113067 zmiany organizacji i zasad działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w Mieście Rybnik wprowadzonego załącznikiem Nr 1 Zarządzenia Nr 9/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 stycznia 2014 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115360 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115728 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115712 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115536 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115529 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.2.2020.AK z dnia 1.9.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-114366 Budowy sygnalizacji świetlnej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-114365 Przycięcia drzew w pasie drogowym
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-114360 Udrożnienia kanalizacji deszczowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-113473 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-16
Pokaż
2020-115038 Mury oporowe i wiadukt WGP-07 etap III
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115396 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115323 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115358 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115336 korekta 10.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115332 korekta 07.09.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-112980 Ogłoszenie o ustaleniu czynności przebiegu granicy działki ewidencyjnej nr 300/8 z działkami: 544/121, 545/119 w obrębie ewidencyjnym Zamysłów
Opublikował: Monika Dubiel (Samodzielny Referent G-II) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115264 Identyfikator postępowania (dotyczy nowego terminu składania ofert)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-115223 2020.09.16 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-114679 Odpowiedzi na pytania 2
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-113835 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Zadanie 1. Usługa udostępnienia aplikacji Adobe w chmurze Zadanie 2. Wsparcie systemu MyQ
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-113604 Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych bocznej ulicy Stanisława Konarskiego
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-09-15
Pokaż
2020-114257 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-112457 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Rybnik w roku szkolnym 2020/2021 dla rodziców, którym przysługuje zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodzica do placówki oświatowej rodzica do placówki oświatowej
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-114343 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. RYB1002_E ul. Cegielniana 14
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-114133 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-114134 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-112141 Odoru z wysypiska śmieci na ul. Błękitnej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-109990 Zainstalowania lustra przy ul. Rudzkiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-107702 Wykoszenie pobocza ulicy Świerklańskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-114318 Ogłoszenie mieszkania do remontu
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-09-14
Pokaż
2020-114065 dotychczas zarejestrowane projekty
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-109245 zmiany zarządzenia nr 304/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 260/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie pierwszego, publicznego przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż mieszkań położonych przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2 ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4, ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8, ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3, ul. Zebrzydowickiej 30a/4, ul. Poligonowej,17c/2, ul. Poligonowej 13c/5, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5, ul. Pawła Cierpioła 4a/3, ul. Rybnickiej 20/1, ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5, ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-113950 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8e3e77d6-5d6e-4c48-a2b7-f7b2cf13b3c9
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-113949 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-112841 wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-102471 specyfikacja techniczna _ In
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-112404 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-112399 Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-113891 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-113763 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-11
Pokaż
2020-112957 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-113231 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-112633 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie)
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-112629 Informacja o unieważnieniu postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-10
Pokaż
P2020.189969 Zgłoszenie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. Nr RYB5006_C w Rybniku, przy ul. Rybnickiej 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-09-10
Pokaż
P2020.189154 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii operatora P4 Sp. z o. o. RYB1006_A, ul. Marii Curie Skłodowskiej 1
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-113371 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o znaku WOOS.4235.9.2016.JB.62 w sprawie przedsięwzięcia polegającego na udostępnianiu i wydobywaniu węgla kamiennego ze złoża Paruszowiec
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-113142 Budowy pochylni
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-109746 Zawiadomienie w trybie art. 10 Kpa w postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym ozn. nr działki 1909/18 przy ul. Morwowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-10
Pokaż
2020-111979 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-112860 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-68396 sprawie realizacji zadań w okresie zagrożenia COVID-19 związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz Klientów na terenie Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-111561 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Drukowanie broszur z zakresu powszechnej samoobrony
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-111899 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza, dzielnica Północ; budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-112657 Zasady funkcjonowania UM Rybnika od 14.09.2020 r.
Opublikował: Magdalena Gacek (Specjalista Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-109738 wprowadzenia zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-107330 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Alojzego Szewczyka (MPZP 58)
Opublikował: Marcelina Przybyłek (Podinspektor MPU) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-110211 konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-110245 konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-97357 Naprawy rampy
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-112447 Otwarcia Urzędu Miasta
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-110511 Wyniki naboru - Informatyk w Wydziale Informatyki, Referacie Ogólnym
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-110612 Wyniki naboru - Inspektor w Wydziale Informatyki, Referacie Infrastruktury Teleinformatycznej
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-112415 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.421.56m.2020.PP/TS z dnia 26.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-112405 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.1.4210.69m.2020.BS z dnia 25.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-109437 wszczęcie postępowań w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-108422 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Parkowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-108392 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Jesionowej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-108358 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych na skrzyżowaniu ulicy Okulickiego z ulicą Popielowską
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-108213 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-108171 I przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kłokocińskiej
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-09-09
Pokaż
2020-110869 Sprawozdanie z konsultacji
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-112186 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111865 Kontrola projektu: Zagospodarowanie terenu przy Zabytkowej Kopalni "Ignacy" na potrzeby rewitalizacji dzielnicy Niewiadom w Rybniku.
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111636 Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez Beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu "Stop Smog" oraz wysokości tego wkładu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111604 Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111524 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-112121 przewodnik po rewitalizacji
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-112124 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_9c4b84b9-e933-4cd1-a386-f9c9352b01fe
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-112122 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-104954 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-109771
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-109584 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-109920 Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111950 oświadczenie majątkowe Agnieszka Antosz_Szkoła Życia
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111945 oświadczenie majątkowe Agnieszka Antosz_SZSP
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111937 oświadczenie majątkowe Marek Stojko
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111898 WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW - STAN NA DZIEŃ 08.09.2020
Opublikował: Marek Wieczorek (Kierownik Referatu Km-III) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111095 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-08
Pokaż
2020-111499 Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-111464 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_dd1901a4-d323-40b9-9608-38f5b2dca024
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-111463 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-111119 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-106617 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk; termomodernizacja dachu budynku WM
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-101943 specyfikacja techniczna _ In
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-108271 wzór harmonogramu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-106621 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-111034 Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania studni chłonnych w ul. Stefana Batorego
Opublikował: Magdalena Gaszka (Inspektor D-II) dnia 2020-09-07
Pokaż
2020-105353 Naprawy elewacji muru
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-107785 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-110161 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-110754 obwieszczenie
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2020-09-04
Pokaż
P2020.188121 Zmiany w trybie art. 155 Kpa ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 7 lipca 2016 r., nr 12/2016 znak IFXIII.7820.37.2015, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna -Etap III, km 4+020,00-7+990,00"
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-110469 Wyniki naboru - Sprzątaczka w Wydziale Administracyjnym, Referacie Gospodarczym
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-109635 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Urzędzie Stanu Cywilnego
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-107783 Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Rybnik przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-105615 zmiany zarządzenia nr 762/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, obronnych i zarządzania kryzysowego na terenie Miasta Rybnika w 2020 roku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-110590 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-110308 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-09-04
Pokaż
2020-106996 Remontu Szkoły Podstawowej nr 35
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-110520 Odpowiedzi na zadane pytania
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-108588 Badanie geofizyczne metodą elektrooporową terenu przy Zabytkowej Kopalni “Ignacy" w dzielnicy Niewiadom
Opublikował: Agnieszka Horzela (Samodzielny Referent In-III) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-109872 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-106855 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Teatru Ziemi Rybnickiej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-106843 konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-109561 powołania składu osobowego komisji przetargowej- RCEZ (Warsztat Mechaniczny), dz. Meksyk; zakup maszyn na potrzeby Subregionalnego Centrum Obróbki Skrawaniem
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-109550 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Usługa druku i dostarczenia wraz z rozładunkiem przewodnika rewitalizacji opracowanego w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-110061 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-03
Pokaż
2020-108263 Inspektor
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-105973 Odpowiedzi na pytania #2.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-109780 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice o znaku OS-I.6220.14.2020.SS z dnia 31.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-109079 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-109655 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.4210.206.2020.DR z dnia 27.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-109389 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-108109 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-105687 Umieszczenia tabliczki na odcinku ul. Kolejowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-104057 Tablic z numerami posesji
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-09-02
Pokaż
2020-109178 2.09.2020 narada koordynacyjna
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-108498 Informacja o wyborze ofert
Opublikował: Grzegorz Skoczek (Inspektor GK) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-107981 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-105954 ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu gminnego wykorzystywanego na sezonowe ogródki gastronomiczne lokalizowane na płycie Rynku i na Deptaku w Rybniku
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-108946 korekta 27.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-108944 korekta 25.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-108939 korekta 29.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-106672 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-09-01
Pokaż
2020-108589 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-108561 mapy
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-103629 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-103303 Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-106052 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-104062 Materiały przetargowe
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-106051 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-106050 Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw”
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-107345 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-108290 Ogłoszenie mieszkania do zasiedlenia na czas nieoznaczony
Opublikował: Beata Baj (Starszy Inspektor SMk) dnia 2020-08-31
Pokaż
2020-107851 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa
Opublikował: Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I) dnia 2020-08-28
Pokaż
2020-107816 oświadczenie majątkowe Cezary Biesiadecki
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-08-28
Pokaż
2020-104050 Remontu chodników
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-105357 Ulicy Dobosza
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-105689 Zlecenia naprawy kratki ściekowej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-107701 Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o znaku WOOŚ.420.29.2020.JKS.2 z dnia 21.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-107110 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-107338 oświadczenie majątkowe Izabela Karwot
Opublikował: Anita Zynek (Specjalista IOD) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-106591 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przedszkole nr 14 w Rybniku dz. Chwałowice – izolacja murów piwnicznych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-27
Pokaż
2020-104529 zmian w składzie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-103859 powołania Zespołu zadaniowego do spraw utworzenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-93712 zmiany Zarządzenia nr 174/2019 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia wzoru umowy o powierzenie grantu w ramach projektu pn.: "Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika"
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
P2020.179646 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej BT_20873_Rybnik_Kłokocińska_A2_52174 w Rybniku, przy ul. Kłokocińskiej 51
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-106801 Ogłoszenie o konsultacjach z mieszkańcami zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu "Stop Smog" na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Patryk Gogolok (Inspektor A) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-105740 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Przebudowa i adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby utworzenia przedszkola w Szkole Podstawowej nr 35 w Rybniku, w dzielnicy Chwałowice: II etap realizacja zadania pn.: „SP 35, dz. Chwałowice - budowa drogi pożarowej i placu zabaw”
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-104121 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Rybnika w przedmiocie zasad realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-101405 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg ulicy Lawendowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-104883 Wykaz gminnych nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-102578 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-106537 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o znaku GL.RUZ.4210.102m.2020.PP/TS z dnia 13.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-26
Pokaż
2020-73717 rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Żorskiej (MPZP 31)
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-95531 wysokości miesięcznych stawek dotacji na jednego ucznia przyznawanej z budżetu Miasta Rybnika dla placówek niepublicznych oraz placówek publicznych niebędących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-106310 korekta 19.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-106300 korekta 18.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-101245 Dojazdu do posesji
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-102589 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-105208 Młodszy Referent
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-08-25
Pokaż
P2020.145957 Petycja o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki
Opublikował: Sonia Banaszak (Młodszy Referent Ad-I) dnia 2020-08-25
Pokaż
2020-105877 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg ulicy Lawendowej
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-105866 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach o znaku GL.ZUZ.1.4210.345.2020.KBK z dnia 17.8.2020 r.
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-103236 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-105026 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Warsztaty Mechaniczne przy ul. Świerklańskiej w dzielnicy Meksyk; termomodernizacja dachu budynku WM
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-90241 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-104819 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w dzielnicy Kłokocin
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-24
Pokaż
2020-99074 Obsługi i utrzymania drogi Pszczyna - Racibórz
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-21
Pokaż
2020-104385 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-21
Pokaż
2020-105109 Informacja dla Wykonawców #6.rtf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-08-21
Pokaż
2020-105113 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia #11.pdf
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-08-21
Pokaż
2020-104118 Zakup worków na liście i materiałów do akcji: "Sprzątanie świata"
Opublikował: Grzegorz Skoczek (Inspektor GK) dnia 2020-08-21
Pokaż
2020-104579 korekta 12.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104160 Formularz uwagi
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104159 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ulicy Energetyków
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104153 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104150 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104146 Formularz uwagi
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104142 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104141 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104140 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104079 Formularz uwagi
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104078 Projekt rysunku planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104077 Projekt tekstu planu miejscowego
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-104075 Prognoza oddziaływania na środowisko
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-98090 Skrzyżowania ulic Skośnej i Rybnej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-102206 Budżetu obywatelskiego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-99366 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-103246 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zaprojektowanie i budowa dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Drogi Regionalnej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-20
Pokaż
2020-103954 Konsultacje projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-103577 Sprzątaczka
Opublikował: Michaela Hildebrandt (Referent Kd) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-104035 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-98781 ZP_MUZEUM
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-103321 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-103320 Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-103604 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-100862 wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym
Opublikował: Grzegorz Kopiec (Inspektor M-II) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-101934 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-19
Pokaż
2020-103164 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Za Komendą w Rybniku.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-103071 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-102415 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Muzeum, dz. Śródmieście; dostosowanie budynku do wymogów p.poż. – modernizacja instalacji hydrantowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-102997 Kontrola projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rybnika - etap II"
Opublikował: Mirosława Adamczyk (Główny Specjalista Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-101902 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności, dz. Śródmieście; modernizacja budynku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-66655 zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-98095 Ustawienia tablic na ul. Włościańskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-103217 korekta 11.08.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-101695 zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-99837 wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Urzędu Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-100625 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-103088 Narada koordynacyjna 19_08_2020
Opublikował: Sławomir Hoła (Inspektor G-II) dnia 2020-08-18
Pokaż
2020-78981 wprowadzenia Instrukcji w sprawie obiegu, sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Rybnika
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-17
Pokaż
2020-102268 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-102148 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5ac23b1b-3c3a-4645-8c23-1ba9c61671ee
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-102147 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-102146 Edytowalna wersja formularza JEDZ
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-67209 opinia bankowa, ZUS, US
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-96291 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-102138 Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r.
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101371 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 18/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101372 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101374 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Jędrzeja Śniadeckiego 9b/2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101375 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Poligonowa 13c/5
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101377 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Poligonowa 17c/2
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-14
Pokaż
2020-101216 Lista obecności
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101948 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: Przebudowa mostu kolejowego w km 37,365 linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-95483 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy miejskiego parkingu wielopoziomowego
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-95472 Umiejscowienia przejścia dla pieszych w okolicy ul. Cegielnianej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-98922 Likwidacji dziur i wgłębień w drodze łącznika pomiędzy ul. Daszyńskiego a Wisławy Szymborskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101472 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101455 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101491 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-101179 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-13
Pokaż
2020-100696 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100871 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-94014 wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100204 Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie
Opublikował: Joanna Swadźba (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97532 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97515 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97517 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej cztery obszary w rejonie ulic Chwałowickiej, Przewozowej, Kopalnianej i Energetyków (MPZP 57)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97510 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy 3 Maja (MPZP 54-23)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-97473 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Golejowskiej (MPZP 54-22)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-89143 nabycia nieruchomości
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-95893 ustalenia zasad opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Rybnika w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-12
Pokaż
2020-100580 2020 r. (czerwiec) - podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów i wskaźnik zwiększający
Opublikował: Katarzyna Seifert (Inspektor E-I) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-98045 Wyniki naboru - Podinspektor w Wydziale Architektury, Referacie Budownictwa
Opublikował: Karina Kwiatkowska-Kwiatoń (Starszy Inspektor Kd) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100565 Dotychczas zarejestrowane projekty na najbliższą naradę koordynacyjną
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100470 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100466 Petycja
Opublikował: Edyta Paszenda (Inspektor Ad-I) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-95478 Ustawienia ławek przed Urzędem Miasta Rybnika
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100212 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-74735 Częściowa ocena Programu
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-11
Pokaż
2019-155396 harmonogram aktualizacja (11.08)
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-94774 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-100002 korekta 29.07.2020 (1)
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-11
Pokaż
2020-95654 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Rybnika na 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99755 Bilans skonsolidowany
Opublikował: Tomasz Strączek (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99626 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o znaku OS-RG.7440.2.2020 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych
Opublikował: Katarzyna Prefeta-Rduch (Inspektor Ek-I) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-59357 Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Popielów
Opublikował: Izabela Kowalczyk (Główny Specjalista G-II) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-97027 powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk – budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99494 Mapa sytuacyjna z zakresem opracowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99364 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Pod Bukiem” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-71135 Wytyczne w zakresie danych do operatów wodno-prawnych
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-87658 Parametry szafy oświetleniowej oraz opraw LED
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99358 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6595d03d-287f-4093-9ca7-387b663f8d4a
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99357 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-95563 espd-request
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-92377 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-99342 Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-10
Pokaż
2020-98303 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej i Rudzkiej (Arkusz 1.1)
Opublikował: Joanna Beracz (Starszy Inspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-99025 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Gawra” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98568 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97599 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97527 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 59e/16
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97525 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Rybnicka 20/1
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97519 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Pawła Cierpioła 4a/3
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-97511 Pierwszy, publiczny przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 3a/3
Opublikował: Katarzyna Wójtowicz (Inspektor SMk) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98312 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-15)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98306 Formularz uwagi
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98305 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-15)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98336 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98331 Formularz uwagi - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98326 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej, Wypoczynkowej (Arkusz 1.1) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98327 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-14) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98345 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-13)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98350 Formularz uwagi
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98340 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Komunalnej (Arkusz 1.1)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98342 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-13)
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98321 Prognoza oddziaływania na środowisko (MPZP 54-12) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98317 Formularz uwagi drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98309 Projekt rysunku planu miejscowego - rejon ul. Frontowej, Zygmunta Starego, Jana Onufrego Zagłoby Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby (Arkusz 1.1) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98310 Projekt tekstu planu miejscowego (MPZP 54-12) - drugie wyłożenie
Opublikował: Magdalena Dziewior (Podinspektor MPU) dnia 2020-08-07
Pokaż
2020-98137 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98194 Konsultacje projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98540 Identyfikator postępowania
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-80434 dokumentacja OPP Przygoda _ załączniki
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97047 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97031 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda, dz. Meksyk - budowa łącznika i wiaty rowerowej
Opublikował: Łukasz Kobeszko (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2019/258423 Aktualizacja zgłoszenia instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp. z o.o. Nr RYB1032_D w Rybniku, przy ul. Jastrzębskiej 12
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97175 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia zamówienia z wolnej ręki na zamówienie publiczne:Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Miasta Rybnika
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-92690 konsultacji projektu uchwały dotyczącej pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie z użytkowania jako dróg publicznych na terenie miasta Rybnika, w związku z budową Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
P2020.18762 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 2348 Rybnik Popielów w Rybniku, przy ul. Konarskiego 6a
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2019/235327 Zgłoszenie instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1029 D w Rybniku, przy ul. Szulika 7
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98074 ZOC: 1) Objęcie stałą kontrolą i bieżącym utrzymaniem wyznaczonych urządzeń odwadniających na terenie miasta Rybnika. 2) Utrzymanie w należytym stanie technicznym odcinka koryta rzeki Nacyny od stopnia w km 1+210 do km 3+795. 3) Utrzymanie rzeki Rudy na odcinku od mostu kolejowego linii Rybnik - Żory do km 34+700
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-98071 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Rybnika o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach przeprowadzenia polowań zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie „Jaźwiec” w sezonie 2020/2021
Opublikował: Patrycja Trybuś-Matuła (Inspektor Ek-II) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-97458 zmiany zarządzenia nr 323/2020 z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniającego zarządzenie nr 287/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Budowa łącznika ulic Raciborska- łącznik Pocztowa-Hallera w Rybniku.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-06
Pokaż
2020-94614 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-97802 Zmiana wzoru umowy
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-95447 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Administracyjnym, Referacie Kancelaria
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-95431 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Spraw Mieszkaniowych
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-96436 Wykaz dotacji
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-96238 powołania składu osobowego Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne:Wybór banku do prowadzenia kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Rybnika w okresie do 16 marca 2021 r. do 15 marca 2026 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-05
Pokaż
P2020.155447 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2260 w Rybniku, przy ul. Brzezińskiej 8A
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-05
Pokaż
P2020.155446 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej operatora Orange Polska S.A. Nr 2357 Rybnik Tanger, ul. Grunwaldzka 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-05
Pokaż
2020-93713 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.155452 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej Nr 1807 Rybnik_Paruszowiec, ul. Różańskiego 14A
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95858 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95880 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96859 Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-95626 Wyniki naboru - Młodszy Referent w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Referacie Ochrony Informacji Niejawnych
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153131 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB1514 F w Rybniku, przy l. Sportowa 109
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96933 2020
Opublikował: Bożena Plewnia (Inspektor G-II) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153125 Aktualizacja zgłoszenia stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. RYB2008 A w Rybniku, przy ul. Lompy 18
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
P2020.153140 Zgłoszenie instalacji radiowej stacji nadawczej Radio 90 Sp. z o.o. w Rybniku, przy ul. Podmiejskiej
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96633 zakończenie postępowania odszkodowawczego - nieruchomość ozn. jako działka 785/12
Opublikował: Monika Mirowska-Żak (Starszy Inspektor M-I) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-92081 konsultacji projektu uchwały dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-96775 Zawiadomienie o ustaleniu i wypłacie odszkodowania nieruchomości ozn. jako działka 1969/66 - ul. Niewiadomska
Opublikował: Aleksandra Bróździak (Główny Specjalista M-I) dnia 2020-08-04
Pokaż
2020-82489 Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla instalacji spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MW w Ciepłowni Chwałowice położonej w Rybniku, przy ul. 1 Maja 26
Opublikował: Maria Cieślik (Inspektor Ek-III) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92997 powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 10 im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Rybniku, dla której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-94443 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-94455 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96470
Opublikował: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95856 zmiany zarządzenia nr 328/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. powołującego skład osobowy Komisji w celu przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zamówienie publiczne: Wykonanie maksymalnie 50 podziałów nieruchomości w różnych celach
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95982 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Adam Gołyszny (Kierownik Referatu Inf-IV) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95579 zmiany wykazu pomieszczeń tymczasowych ustalonego Zarządzeniem Nr 472/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 28 czerwca 2018 r.
Opublikował: Barbara Witala (Referent Or) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92460 Wycinki dzikiej wiśni przy ul. Bratków
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96069 Informatyk
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96051 Inspektor
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96350 korekta 29.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-92131 Młodszy Referent
Opublikował: Martyna Potępa (Referent Kd) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-54710 DRUK INTERPELACJI/ZAPYTANIA
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95937 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95925 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96167 Klucz publiczny
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-96166 Identyfikator postępowania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-64187 Zinwentaryzowany obszar zlewni
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-88765 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-93663 Dokończenie inwentaryzacji kanalizacji deszczowej zlewni „Meksyk”
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-77272 Uchwała
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-08-03
Pokaż
2020-95481 Umiejscowienia ekranów dźwiękochłonnych w obrębie ul. Leszczyńskiej
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-88144 Wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-54289 Realizacja projektu pod nazwą „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" działanie w Rybniku, nr działania 2-2019/016869-021194, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Opublikował: Joanna Kieś (Podinspektor Inf-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95651 lokalizacja nasadzeń
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95287 dokumentacja fotograficzna (wiązar)
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95772 paleta
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-94770 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-95804 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-92455 Remontu kapliczki św. Floriana
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-90436 Naprawy przydrożnego krzyża
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93084 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 30a/4
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93067 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 7c/8
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-93059 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/2
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2020-92799 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Westerplatte 6d/4
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-31
Pokaż
2019-170137 zmiany Zarządzenia nr 645/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie dokonywania wymiaru, ewidencji oraz poboru podatków lokalnych i opłat, a także związanych z nimi niepodatkowych należności budżetowych
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-92456 Przekazania komputerów na potrzeby rady dzielnicy
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-89584 Usunięcia drzewa
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88116 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.24.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88113 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.20.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88115 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.12.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88114 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.28.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88112 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.19.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87980 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.16.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87979 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.41.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87959 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.26.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87958 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.11.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88653 Problemu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Budowalnych-Chabrowa-Dąbrówki
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-89570 Wycięcia drzewa przy ul. Żorskiej
Opublikował: Martyna Oberman (Podinspektor BR) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-95232 Przyznanie statusu strony - postępowanie odszkodowawcze ul. Niewiadomska działka 815/90
Opublikował: Daria Zdyb (Inspektor M-I) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-87957 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.17.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-30
Pokaż
2020-88654 Zaległości z tytułu przejazdów bez biletów
Opublikował: Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94881 KluczPub_Oferta_PostepowanieID_549910e2-836a-4684-a064-ae17238e91fc
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94880 Identyfikator postępowania
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92955 przedmiar
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-91749 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-91746 Bieżące utrzymanie zbiorników retencyjnych zlokalizowanych przy ulicach Jastrzębskiej, Kaktusowej, Raciborskiej, Szymborskiej, Świerklańskiej, Wielopolskiej i Zwycięstwa
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94192 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Opublikował: Anna Jasińska-Gmerek (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87918 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.23.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87917 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.37.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87916 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.22.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87915 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.21.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87896 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.33.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92568 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej osiem obszarów w rejonie ulic Marynarskiej, Gliwickiej, Rybackiej, Rudzkiej, Energetyków i Łącznej (MPZP 54-15)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87895 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.6.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87846 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.7.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87845 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.25.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-87843 powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.32.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92544 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Teofila Brzozy, Hotelowej, Książenickiej, Komisji Edukacji Narodowej i Wypoczynkowej (MPZP 54-14)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92607 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Komunalnej, Błękitnej, Przejazdowej, Chwałowickiej i Prostej (MPZP 54-13)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92540 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej siedem obszarów w rejonie ulic Frontowej, Zygmunta Starego, Majora Brunona Janasa, Jana Onufrego Zagłoby, Hetmańskiej, Budowlanych i Krzywej (MPZP 54-12)
Opublikował: Kinga Witek (Inspektor MPU) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-93885 Informacja o wyborze najkorzysntiejszej oferty
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-92000 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia
Opublikował: Radosław Filiński (Inspektor M-I) dnia 2020-07-29
Pokaż
2020-94198 Informacja dla Wykonawców
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-94199 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-91315 uchylenia zarządzenia nr 90/2020 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 17 lutego 2020 r.
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-90472 zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2020 rok
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93818 korekta 17.07.2020
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93772
Opublikował: Ewa Szwelengreber (Naczelnik Wydziału ZP) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-93534 Obwieszczenie RDOŚ "Budowa łącznika ulic Sportowa-Górnośląska"
Opublikował: Wojciech Szwagierczak (Inspektor Ek-I) dnia 2020-07-28
Pokaż
2020-90493 powołania Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90690 zmiany zarządzenia nr 345/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.39.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90711 zmiany zarządzenia nr 346/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.4.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90718 zmiany zarządzenia nr 347/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.8.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90721 zmiany zarządzenia nr 348/2020 z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego z wniosku nr E.4470.13.2020
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91764 Rysunek detal okapu dachowego
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90996 Rysunek lokalizacja drzew do przesadzenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91302 Odpowiedzi na pytania
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92756 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opublikował: Beata Gałuszka (Inspektor ZP) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92791 II kwartał 2020 r.
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-91953 powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy ul. Zebrzydowickiej w Rybniku
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-88926 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-88947 obciążenia nieruchomości służebnością gruntową
Opublikował: Izabela Żmijewska (Inspektor Or) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-92738 Informacja o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
2020-90084 Informacja o udzielonych w II kwartale 2020 roku umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych mających charakter publicznoprawny
Opublikował: Magdalena Szymańska-Stec (Starszy Specjalista Fn) dnia 2020-07-27
Pokaż
 
 
Odsłon strony: 6734941 Metryka
Redaktor: Marek Nowak (Kierownik Referatu Inf-V)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2015-04-28 Formatowanie tekstuPrzemysław Szulc (Referent Inf-II)
2013-08-07 Korekta redaktorskaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-07 zmiana sposobu wyszukiwaniaNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2013-08-01 Aktualizacja treściNowak Marek (Kierownik Referatu Inf-V)
2011-02-03 Aktualizacja treściNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)
2011-01-25 DodanoNowak Marek (Główny specjalista Inf-I)