Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
280/XII/1999
Data
18 października 1999
Dotyczy
Zmian w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
51 poz. 1250
Data ogłoszenia
25 listopada 1999 r.
Data wejścia w życie
25 listopada 1999 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty