Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
197/X/1999
Data
21 czerwca 1999
Dotyczy
Uchwalenia Statutu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
36 poz. 1068
Data ogłoszenia
26 sierpnia 1999 r.
Data wejścia w życie
26 sierpnia 1999 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty