Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
532/XXIV/2001
Data
14 lutego 2001
Dotyczy
Zmian w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
10 poz. 174
Data ogłoszenia
6 marca 2001 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2001 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty