Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
660/XXX/2001
Data
18 lipca 2001
Dotyczy
Zmiany w Statucie Miasta
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
57 poz. 1469
Data ogłoszenia
10 sierpnia 2001 r.
Data wejścia w życie
25 sierpnia 2001 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty