Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
729/XXXV/2001
Data
19 grudnia 2001
Dotyczy
Zmiany w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1 poz. 19
Data ogłoszenia
18 stycznia 2002 r.
Data wejścia w życie
2 lutego 2002 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty