Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
453/XX/2000
Data
11 września 2000
Dotyczy
Zmian w Statucie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Statut Miasta
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
40 poz. 589
Data ogłoszenia
30 października 2000 r.
Data wejścia w życie
30 października 2000 r.
Wnioskodawca
Zarząd Miasta oraz Komisja Rady Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Zmienia/uchyla
Dokumenty