Numer
61/V/2019
Data
28 lutego 2019
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 800/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
2088
Data ogłoszenia
13 marca 2019 r.
Data wejścia w życie
28 marca 2019 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 120 KB]
Uzasadnienie [pdf - 74 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 112 KB]
Publikacja: 5 marca 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)