Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
800/L/2018
Data
13 września 2018
Dotyczy
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5762
Data ogłoszenia
20 września 2018 r.
Data wejścia w życie
1 listopada 2018 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 301 KB]
Uzasadnienie [pdf - 67 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 294 KB]
Publikacja: 20 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)