Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
263/XVI/2019
Data
21 listopada 2019
Dotyczy
Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
8162
Data ogłoszenia
3 grudnia 2019 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2020 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 163 KB]
Uzasadnienie [pdf - 106 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 141 KB]
Publikacja: 28 listopada 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)