Numer
714/XLIII/2021
Data
23 września 2021
Dotyczy
Zmiany Uchwały Nr 263/XVI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6198
Data ogłoszenia
4 października 2021 r.
Data wejścia w życie
19 października 2021 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 200 KB]
Uzasadnienie [pdf - 32 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 191 KB]
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)